Nghiêm cấm mọi hành vi can thiệp, tác động vào xử lý vi phạm giao thông

Chính phủ vừa ban hành Nghị quyết số 149 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác bảo đảm trật tự, an toàn giao thông trong tình hình mới.