Ngành tôm mất 10.000 tỷ đồng vì kháng sinh

Theo Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu thủy sản Việt Nam (VASEP), hàng năm, kim ngạch xuất khẩu tôm chiếm từ 40 - 45% tổng kim ngạch xuất khẩu của ngành thủy sản.