Ngang nhiên đổ phế thải ra hành lang sông Hồng

Ngoài điểm đen về cát lậu trên triền đê sông Hồng, tình trạng đổ phế thải xuống lòng sông đang gây ảnh hưởng tới cảnh quan và để lại những hậu quả nghiêm trọng tới môi trường.