Ngăn chặn những biểu hiện biến tướng lễ hội

Tại một cuộc Tổng kết về công tác quản lý và tổ chức lễ hội của năm 2016 vừa diễn ra mới đây, lãnh đạo Bộ Văn Hóa Thể thao và du lịch đã phải lên tiếng cảnh báo về hiện tượng phục dựng lễ hội tràn lan, lợi dụng lễ hội để trục lợi.