Ngài Hassan Kirumira - Đoàn Quốc hội Uganda: Ủng hộ những sáng kiến mới của người trẻ

Tôi là thành viên nghị sĩ Quốc hội Uganda, khi đến Việt Nam tôi được chứng kiến những người trẻ đầy nhiệt huyết, cũng như chứng kiến việc chuyển đổi số, ứng dụng công nghệ hóa của các bạn Việt Nam rất mạnh mẽ. Có thể thấy, tương lai mỗi quốc gia phụ thuộc vào giới trẻ, nên Quốc hội cần có trách nhiệm, quan tâm hỗ trợ giới trẻ để họ có cơ hội phát triển.