Nga khôi phục sản phẩm thời Liên Xô cũ để kích thích tiêu dùng nội địa

Trong bối cảnh chịu nhiều cấm vận của phương Tây sau một năm phát động chiến dịch quân sự đặc biệt tại Ukraine, Nga đang nỗ lực phát triển sản xuất trong nước.