Nga duyệt binh kỷ niệm Ngày Chiến thắng

Hơn 9.000 người và 75 thiết bị quân sự tham gia duyệt binh trên Quảng trường Đỏ, trong đó có các xe bọc thép cũng như các hệ thống tên lửa Iskander, Yars và S-400, cùng với các đội bay nhào lộn “Hiệp sĩ Nga” và “Chim én”.