Nga chuyển tên lửa liên lục địa qua cầu phao

Bộ quốc phòng Nga đã công bố hình ảnh về các hệ thống tên lửa liên lục địa Topol-M và Yars được đưa qua sông trên chiếc phà phao.