Nền nhiệt trong tháng 5 tiếp tục thử thách châu Á

Nhiệt độ cực cao đã quét qua phần lớn khu vực phía Nam và Đông Nam châu Á trong những tuần gần đây, đặc biệt là Ấn Độ, Trung Quốc, Thái Lan và Lào.