Năm học mới và nỗi lo phải đi học nhờ

Năm học 2023 - 2024, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai có tổng số học sinh tăng gần 9.000 em. Dù đã nỗ lực đầu tư trường lớp, nhưng số phòng học vẫn không thể đáp ứng đủ nhu cầu. Do đó, nhiều trường phải đi mượn phòng học ở những cơ sở khác để tránh tình trạng các em phải học ca 3. Điều này khiến giáo viên, học sinh và phụ huynh đều lo lắng, mệt mỏi.