Mỹ thuê người vô gia cư dọn rác

Thành phố Little Rock, Arkansas, Mỹ, vừa có sáng kiến độc đáo giúp mang lại cơ hội việc làm và cuộc sống ổn định cho hàng nghìn người vô gia cư sinh sống ở đây. Chương trình mang tên “cầu nối việc làm” thuê người vô gia cư thu gom rác và dọn cỏ trên đường phố.