Mỹ ngừng cung cấp vũ khí cho Ukraine

Mỹ đã ngừng chuyển giao vũ khí và trang thiết bị quân sự cho Ukraine do thiếu ngân sách cho các chương trình này.