Mưa lũ gây thiệt hại hơn 1.000 tỷ đồng tại Đắk Nông

Ủy ban nhân dân tỉnh Đắk Nông vừa có báo cáo gửi Ban Chỉ đạo Quốc gia về phòng chống thiên tai về tình hình thiệt hại do mưa, lũ gây ra và đề xuất hỗ trợ để khắc phục hậu quả. Đáng chú ý, tổng thiệt hại do đợt mưa lũ vừa qua lên đến hơn 1.000 tỷ đồng và đây là thiệt hại kỷ lục trong nhiều năm qua.