Máy cày rung cam 'nhiệt tình' tại Tây Ban Nha

Trong khoảng thời gian từ tháng 1 đến tháng 2, trên đường phố Valencia (Tây Ban Nha) lại xuất hiện các máy cày rung cây “nhiệt tình” để hứng cam rụng.