Máy bay nghiêng của Mỹ cất cánh thành công

Máy bay nghiêng Bell V-280 Valor của quân đội Mỹ gần đây đã hoàn thành chuyến bay thử trước thời hạn. Chiếc Bell V-280 Valor đã di chuyển với tốc độ 555km/h, duy trì độ cao 3,5 km và tốc độ lên cao 1,3 km/phút.