Máy bán thuốc và bộ xét nghiệm tự động hỗ trợ bệnh nhân COVID-19 ở Thái Lan

Một số bệnh viện ở Thái Lan đã lắp đặt máy bán thuốc và dụng cụ xét nghiệm tự động cho bệnh nhân COVID-19 thể nhẹ hoặc không triệu chứng.