Mạo hiểm tính mạng để đi lấy nước ở Ấn Độ

Người dân ở phía Tây Ấn Độ, đặc biệt là phụ nữ, đang bất chấp mối nguy hiểm đến tính mạng khi leo xuống tận đáy của những chiếc giếng sâu để lấy nước.