Lượng khách quốc tế đến Đà Nẵng phục hồi khả quan

Sau một năm Việt Nam mở cửa hoàn toàn hoạt động du lịch từ ngày 15/3/2022 đến nay, trung tâm du lịch miền Trung này đã ghi nhận sự phục hồi khả quan của các thị trường khách quốc tế.