Lợi dụng việc Sân bay Long Thành đang xây dựng để tiến hành lừa đảo

Thời gian gần đây, lợi dụng việc Sân bay Long Thành đang xây dựng và Khu tái định cư Lộc An - Bình Sơn đang thi công, nhiều đối tượng đã thực hiện các thủ đoạn lừa đảo, chiếm đoạt tài sản của các tổ chức, cá nhân.