Loay hoay tìm giải pháp hoạt động trở lại bến đò Đình Các - Tam Cốc

Đã một tháng kể từ khi tạm dừng hoạt động, đến nay tuyến đò Đình Các - Tam Cốc thuộc Khu du lịch Tam Cốc - Bích Động, huyện Hoa Lư (tỉnh Ninh Bình) vẫn chưa được khai thác trở lại.