Lo ngại tình trạng kiệt sức tại nơi làm việc

Cuộc sống hiện đại ngày càng tạo ra nhiều áp lực, khiến người lao động đôi khi rơi vào trạng thái mỏi mệt, căng thẳng, thậm chí là trầm cảm. Tình trạng này phổ biến hơn ở những lao động làm việc trong lĩnh vực công nghệ.