Liên hợp quốc cảnh báo về 'thảm họa toàn cầu' do vũ khí hạt nhân

Theo Liên hợp quốc, các kho dự trữ và năng lực hạt nhân đang gia tăng, đi ngược lại Hiệp ước không phổ biến hạt nhân (NPT)”, khiến loài người đang đến gần thảm họa toàn cầu hơn bất kỳ thời điểm nào trong thế kỷ này.