Lao động khó tìm được chỗ làm mới sau thất nghiệp

Mới đây, Ban Nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân đã gửi Thủ tướng kết quả khảo sát tình hình người lao động trong năm nay. Theo đó, khoảng 31% người lao động trả lời đang ở trong tình trạng không có việc làm. Tuy nhiên, lao động thất nghiệp cho biết rất khó tìm lại công việc trong bối cảnh đa số doanh nghiệp giảm quy mô, không có kế hoạch tuyển dụng.