Làm ‘sống lại’ ký ức xưa qua những chiếc đài cassette

Bắt đầu sưu tầm đài cổ từ năm 2017, hiện tại “gia tài” đài cassette cổ của ông Nguyễn Xuân Thủy (53 tuổi, Hà Nội) là niềm ao ước của nhiều nhà sưu tầm.