Làm gì để 'dọn đường' cho cải cách tiền lương?

Cuối năm 2022, Quốc hội đã có nhiều phiên thảo luận về tiền lương công chức, viên chức. Kết quả cuối được đưa ra là điều chỉnh tiền lương, theo hướng tăng lương cơ sở từ 1.490.000 lên 1.800.000 đồng/tháng từ ngày 1/7/2023. Cuối năm 2022, Quốc hội đã có nhiều phiên thảo luận về tiền lương công chức, viên chức