Lái xe tự gây tai nạn khi ôm cua tốc độ cao

Chủ động giảm tốc độ khi vào đoạn đường cua là kỹ năng cần thiết khi tham gia giao thông và tình huống sau đây cho thấy sự nguy hiểm khi đi vào đường cua với tốc độ cao.