Kỷ lục 17 lần chinh phục đỉnh Everest

Một nhà leo núi người Anh đã tự phá vỡ kỷ lục của chính mình khi lần thứ 17 chinh phục đỉnh núi cao nhất thế giới Everest, điều mà chưa một nhà leo núi nước ngoài nào làm được từ trước đến nay.