Kinh doanh dịch vụ rửa xe được đặc quyền, đặc lợi?

Các tổ chức, cá nhân kinh doanh cửa hàng dịch vụ rửa xe mọc lên như nấm trên nhiều tuyến phố Hà Nội, không chỉ lấn chiếm vỉa hè, lòng đường thành địa điểm sở hữu riêng, mà còn xả thẳng toàn bộ hóa chất, nước, bùn đất thải rửa xe máy, ô tô ra hệ thống cống thoát nước chung, không qua bất cứ khâu xử lý nào.