Kiên quyết xử lý cán bộ sai phạm ở Thủ Thiêm

Các cá nhân có liên quan đến những sai phạm tại dự án Khu đô thị mới Thủ Thiêm, TP Hồ Chí Minh phải làm kiểm điểm trong tháng 11 tới. Mức độ sai phạm đến đâu sẽ bị xử lý đến đó.