Kịch tính cảnh người đàn ông dùng tay không đào đất cứu 9 thợ mỏ

Trong tình thế nguy hiểm mỏ vàng đổ sập và đất đá trực chờ rơi xuống, một người đàn ông Congo vẫn gan dạ dùng tay không đào lớp đất để đưa 9 thợ mỏ mắc kẹt ra ngoài.