Khuyến cáo khi tra cứu gia hạn đăng kiểm

Cục Đăng kiểm Việt Nam thông báo, hệ thống tra cứu gia hạn kiểm định hiện đang hoạt động bình thường, không còn tình trạng tắc nghẽn.