Không yêu cầu doanh nghiệp phải cập nhật thông tin căn cước công dân

Tổng cục Thuế cho biết thông báo "doanh nghiệp phải hoàn thành thủ tục cập nhật căn cước công dân (CCCD) gắn chip cho người đại diện theo pháp luật trên Đăng ký kinh doanh" là giả mạo.