Không thu học phí tháng nghỉ tránh dịch COVID-19

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội cho biết: Học sinh nghỉ học trong tháng 2 để phòng dịch COVID-19, nhà trường sẽ không thu học phí.