Không quân Nga diễn tập chuẩn bị cho Lễ kỷ niệm 75 năm Ngày Chiến thắng phát xít

Phi đội máy bay tàng hình thế hệ thứ năm Su-57 và máy bay đánh chặn siêu thanh MiG-31K sẽ tham gia lễ kỷ niệm Ngày Chiến thắng phát xít 9/5, mặc dù sự kiện diễu binh đã bị hoãn lại do dịch COVID-19.