Không quân Mỹ luyện tập hạ cánh chiến đấu cơ trên đường cao tốc

Không quân Mỹ lần đầu tiên đã triển khai nhiều chiến đấu cơ luyện tập cất cánh và hạ cánh trên đường cao tốc.