Không nộp phạt vi phạm giao thông sẽ không được đăng ký xe

Theo thông tư mới Bộ công an ban hành, từ ngày 15/8, tổ chức, cá nhân vi phạm trật tự, an toàn giao thông mà không chấp hành quyết định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông thì chưa giải quyết đăng ký xe.