Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần/năm

Không kiểm tra doanh nghiệp quá 1 lần trong 1 năm là tinh thần chỉ đạo của Thủ tướng tại cuộc Hội nghị Thủ tướng với doanh nghiệp, diễn ra sáng 17/5 tại Hà Nội.