Không gọi học sinh kiểm tra miệng, trả bài bất chợt

Trước tình trạng thầy cô vào đầu giờ kiểm tra bài cũ theo kiểu kêu bất chợt, hỏi bất ngờ, gây áp lực, căng thẳng cho học sinh, Sở Giáo dục và Đào tạo TP Hồ Chí Minh vừa có khuyến cáo yêu cầu đội ngũ giáo viên không hỏi bài cũ học sinh theo kiểu này.