Không gây quá tải cho học sinh khi dạy học ngoại ngữ

Nhằm đáp ứng nhu cầu của học sinh, cha mẹ học sinh trong việc được tiếp cận đa dạng các ngoại ngữ, Bộ Giáo dục và Đào tạo vừa có văn bản gửi các sở giáo dục và đào tạo hướng dẫn tổ chức dạy học các môn ngoại ngữ 1 cấp tiểu học.