Khi người khuyết tật khởi nghiệp

Khởi nghiệp đối với người bình thường đã khó, với người khuyết tật còn khó gấp nhiều lần. Thế nhưng bằng ý chí và nghị lực, vẫn có nhiều người khuyết tật đã vượt qua khó khăn, rào cản để viết tiếp ước mơ cho chính mình.