Khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới

Bộ Giao thông vận tải vừa có văn bản gửi Cục Đăng kiểm Việt Nam yêu cầu có giải pháp khẩn trương xây dựng giá dịch vụ kiểm định xe cơ giới theo đúng quy định pháp luật, trình Bộ Giao thông vận tải trước ngày 7/6/2023.