Khám chữa bệnh theo yêu cầu áp khung giá mới

Theo Thông tư 13/2023 của Bộ Y tế từ ngày 15/8, khung giá dịch vụ khám bệnh theo yêu cầu sẽ được áp dụng mức giá mới.