Khách trong nước trở lại Đà Nẵng

Sau gần 1 tháng công bố chương trình kích cầu du lịch lần thứ 2, du lịch Đà Nẵng bắt đầu ghi nhận những dấu hiệu khả quan.