Kết luận thanh tra vụ trộn hóa chất bẩn vào phế phẩm cà phê tại Đắk Nông

Các cơ quan chức năng tỉnh Đắk Nông kết luận thanh tra cơ sở thu mua nông sản tại huyện Đắk R’lấp đã có hành vi trộn phế phẩm cà phê với đá, sỏi sau đó nhuộm đen bằng hóa chất hòa bột than từ lõi Pin Con Ó.