Israel đóng cửa văn phòng đại diện của kênh Al Jazeera

Bộ trưởng Bộ Truyền thông Israel đã ký sắc lệnh yêu cầu thực thi ngay lập tức việc chấm dứt mọi hoạt động của kênh Al Jazeera tại nước này.