Indonesia đau đầu giải quyết ‘núi’ rác thải y tế COVID-19

Indonesia đang đau đầu xử lý hàng trăm tấn rác thải y tế COVID-19 được thải ra mỗi ngày, gây ùn ứ các bãi xử lý ở nước này.