iHanoi - Ứng dụng công dân Thủ đô số

Với mục tiêu xây dựng thành phố thông minh, thời gian qua Hà Nội đã tích cực nghiên cứu và triển khai nhiều giải pháp về công nghệ. Đặc biệt, hàng loạt các ứng dụng nền tảng của Đề án 06 Chính phủ trên địa bàn Thủ đô đã được xây dựng và dự kiến vận hành chính thức vào ngày 28/6 này. Trong đó phải kể đến “iHanoi” - ứng dụng công dân Thủ đô số được ra đời với sứ mệnh là kênh tương tác số thu thu hẹp khoảng cách giữa chính quyền với người dân.