Hy Lạp mời du khách phải sơ tán do cháy rừng sang năm quay lại nghỉ miễn phí

Hy Lạp thông báo sẽ dành cho các du khách bị gián đoạn kỳ nghỉ tại đảo Rhodes do cháy rừng trong tháng 7 vừa qua một tuần nghỉ miễn phí vào năm 2024.