Hướng dẫn cách diệt bọ gậy, phòng dịch sốt xuất huyết

Hà Nội đang huy động các lực lượng diệt bọ gậy để phòng dịch sốt xuất huyết, trong đó đặc biệt lưu ý đến những vật dụng chứa nước. Đó là những nơi muỗi vằn truyền bệnh sốt xuất huyết đặc biệt ưa thích, tìm đến đẻ trứng. Hà Nội đã có clip hướng dẫn cụ thể cách diệt bọ gậy đối với từng dụng cụ: