Houthi ‘thổi lửa’ xung đột Israel-Hamas ra ngoài Dải Gaza

Nguy cơ xung đột Israel-Hamas lan rộng tăng lên là do Houthi liên tục tấn công vào tàu đi qua Biển Đỏ.